Taipei Upcoming Events:

3/25 Omni Taipei
3/25 Omni Taipei
OMNI, Taipei
Saturday, 25 March ♥ 7
Elektro, Taipei (TWN)
Elektro, Taipei (TWN)
Elektro, Taipei
Wednesday, 19 April ♥ 15
男神女神夯度大pk
男神女神夯度大pk
Taipei, Taiwan, Taipei
Saturday, 2 February ♥ 80,691